Latviešu valoda, 2. klase

Datums Laiks Tēma
28.05.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Atkārtojums par 2. klasē…
27.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Atkārtojums par 2. klasē…
25.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Personifikācija
21.05.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Pamata un kārtas skaitļa…
20.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Runas etiķete
18.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Atstāstījums tuvu tekstam
14.05.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Runas plāna veidošana
13.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Rakstīšana. Teksta daļas: ievads,…
11.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Rakstīšana. Teikums (vienkāršs nepaplašināts,…
07.05.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Rakstīšana. Apsveikuma kartīte
06.05.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Rakstīšana. Skaņu iedalījums. Līdzskaņu…
29.04.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Rakstīšana, patskaņu un divskaņu…
27.04.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Rakstīšana, dažādu vārdšķiru vārdu…
23.04.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Sinonīmi un antonīmi
22.04.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Izteiksmīga lasīšana. Vārda intonācija…
20.04.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Lasītprasme, darbības vārds un…
16.04.2020 10:00 - 10:20 (SURDO) Garšīgā lasīšanas pasaule. Īpašības…
15.04.2020 10:20 - 10:40 (SURDO) Lietvārdu pasaule
09.04.2020 10:00 - 10:20 Pavasaris, Lieldienas
08.04.2020 10:20 - 10:40 Pavasaris
06.04.2020 10:20 - 10:40 Iepazīšanās. Suns — cilvēka draugs