Skolotājs

Linda Sinka

Priekšmets

IT/programmēšana

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Ievads vizuālajā programmēšanā. „Scratch”

Sasniedzamais rezultāts:

Izmantojot „Scratch” vizuālās programmēšanas pamatblokus, izveidot vienkāršu animāciju ar diviem gariņiem un dažādiem foniem

Mērķis:

Uzzināt, kā reģistrēt profilu „Scratch”, orientēties platformas sadaļās un izmantot izskata un notikumu blokus

Resursi:

Dators vai planšetdators un interneta pieslēgums

Avots:

https://scratch.mit.edu/

Turpini mācīties!

Izmēģini animācijai pievienot vēl kādu gariņu un uzraksti programmu, lai, uzklikšķinot uz tās, parādītos teksts!