Piektdiena, 24.04.2020. 12:40

Baltkrievu valoda 2.stunda: Baltkrievu leģendas

5.-12. klases Baltkrievu valoda

Skolotājs

Anna Ivane

Priekšmets

Baltkrievu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Baltkrievu leģendas

Sasniedzamais rezultāts:

Klausās vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tekstu kopumā, nosaka leģendu varoņus, darbības vietu, laiku un galveno domu; prot atšķirt pasaku no leģendas

Mērķis:

Iepazīstināt ar baltkrievu leģendām

Resursi:

Papīra lapa vai burtnīca, pildspalva, zīmulis, leģendu grāmata

Atceries!

Leģenda par maizi

Avots:

Васіль Вiтка. Урокi роднага слова. Мінск: Мастацкая літаратура, 2008.
Востраў русалак. Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.
Тамара Анатольевна Наборская. Чыталачка

Turpini mācīties!

Ja vēlies, uzzīmē kādu no leģendu varoņiem!