Piektdiena, 24.04.2020. 14:20

Dejas 2. stunda: Stāja, koordinācija

5.-12. klases Dejas

Skolotājs

Jānis Kalniņš

Priekšmets

Dejas

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Stāja, koordinācija

Sasniedzamais rezultāts:

Izprot dejas dažādību, ķermeņa un stājas nozīmi ikdienā un uz skatuves

Mērķis:

Ar dejiskiem elementiem un dažādiem koordinācijas vingrinājumiem rosināt attīstīt un stiprināt ķermeņa uzbūvi