Piektdiena, 15.05.2020. 09:20

Dejas 4. stunda: Stāja, koordinācija

1.-4. klases Dejas

Skolotājs

Jānis Kalniņš

Priekšmets

Dejas

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Stāja, koordinācija

Sasniedzamais rezultāts:

Rodas izpratne par dejas dažādību, ķermeņa un stājas nozīmi ikdienā un uz skatuves

Mērķis:

Ar dejiskiem elementiem un dažādiem koordinācijas vingrinājumiem attīstīt un stiprināt ķermeņa uzbūvi