Piektdiena, 29.05.2020. 14:20

Dejas 6. stunda: Iedejo vasarā!

5.-12. klases Dejas

Skolotājs

Rūta Lauce

Priekšmets

Dejas

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Iedejo vasarā!

Sasniedzamais rezultāts:

Izpildot aktīvus deju elementus — pamatsoļus, lēcienus, izpildot spēka, līdzsvara un stiepšanās vingrinājumus, nodarbina un izkustina visas lielās muskuļu grupas; apgūst dejas „Cik zaļi mēs!” (Ritas Spalvas horeogrāfija) otro kombināciju, atkārto pirmo kombināciju

Mērķis:

Aicināt būt fiziski aktīvam laikā, kad ierastie deju pulciņi ikdienas darbu neturpina vai turpina attālinātā formā; rosināt apgūt deju, iedvesmojoties no latviešu skatuviskās tautas dejas, klasiskās dejas, laikmetīgās dejas

Resursi:

Ūdens, ar ko veldzēt slāpes; ērts apģērbs

Atceries!

Dejot ir stilīgi!

Avots:

Rita Spalva, Raimonds Pauls. Cik zaļi mēs! Deja
Mūzika:
Igeta Gaiķe. Duni deja
Raxtu Raxti. Skaisti ziedi pureniņi
Knīpas un knauķi. Dzīvoj’ pie kundziņa

Turpini mācīties!

Turpini patstāvīgi apgūt un praktizēt dejas „Cik zaļi mēs” pamatkombinācijas! Paraugam izmanto youtube.com atrodamo dejas „Cik zaļi mēs!” video!