Skolotājs

Raitis Streičs

Priekšmets

Fizika

Klase

9. klase

Tēma

Enerģijas nezūdamības likums

Sasniedzamais rezultāts:

Prot saskatīt un aprakstīt enerģijas pārvērtības dabā un tehnikā

Mērķis:

Atkārtot jau zināmos enerģijas veidus un spēt saskatīt to pārvērtības dabā un tehnikā

Resursi:

Papīra lapa vai burtnīca, pildspalva

Turpini mācīties!

Izveido pats savu enerģijas pārvērtību stāstu!