Trešdiena, 29.04.2020. 13:40

Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda: Dziesmubērns

1.-4. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visām klasēm 1.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 2. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 3.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Dace Kravale

Skolēns

Viesis — Kārlis Taube

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Dziesmubērns

Sasniedzamais rezultāts:

Apguvis latviešu tautasdziesmu „Kas kaitēja nedzīvot”, aktualizēta paaudžu kopdziedāšanas un dziesmu svētku tematika

Mērķis:

Atklājot dziesmas raksturu, iemācīt dziesmas „Kas kaitēja nedzīvot” tekstu, ritmisko zīmējumu un melodiju

Atceries!

Atceries dziesmas „Kas kaitēja nedzīvot” tekstu un darbojošās personas!

Avots:

Ingrīda Vilkārse, Imants Lasmanis. Mūzika. Mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC

Turpini mācīties!

Turpini apgūt dziesmas ukuleles un vijoles pavadījumu!