Otrdiena, 12.05.2020. 13:40

Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda: Tautasdziesma toreiz un tagad

1.-4. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visām klasēm 1.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 2. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 3.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Laura Tālberga

Skolēns

Ieva Tālberga, Emīlija Tālberga

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Tautasdziesma toreiz un tagad

Sasniedzamais rezultāts:

1. Uzzina vēsturiski kā dziedāja agrāk.
2. Iepazīstas ar dažādiem tautas mūzikas in-strumentiem -blokflauta, dūdas, vargans, kokle, celma bunga.
3. Izpilda latviešu tautasdziesmu.

Mērķis:

Pilnveido un nostiprina zināšanas par tautas mūziku un raksturīgākajiem instrumentiem, apgūst un spēlē ritma ostinato un izpilda latviešu tautasdziesmu “Kur guļ Ziemssvētki”.

Resursi:

Mājās atrodami skaņu rīki, koka karotes vai kāda grāmata.

Atceries!

Tautasdziesma ir mūsu tautas kultūras mantojums!

Turpini mācīties!

Spēlēt ritma ostinato un vienlaicīgi dziedāt dziesmu.