Otrdiena, 19.05.2020. 13:40

Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda: Dziesmas cauri laikiem: Zigmara Liepiņa „Es atnācu uguntiņu”

1.-4. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visām klasēm 1.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 2. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 3.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Laura Tālberga, Didzis Soste

Skolēns

Emīlija Tālberga

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Dziesmas cauri laikiem: Zigmara Liepiņa „Es atnācu uguntiņu”

Sasniedzamais rezultāts:

Atjauno stājas, elpas un vokālo pozīciju dziedāšanai; atkārto un mākslinieciski izpilda Zigmara Liepiņa dziesmu ar latviešu tautasdziesmas tekstu „Es atnācu uguntiņu”

Mērķis:

Dziedot dziesmu no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra, rosināt pilnveidot un nostiprināt vokālās prasmes

Resursi:

Brīvāka telpa kustībai; notis: https://failiem.lv/u/zhaswf8f

Atceries!

Daudzbalsība ir jātrenē regulāri

Avots:

Dziesmas jauktajiem koriem. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku krājums. VISC, 2014.

Turpini mācīties!

Dziedi un vingrini balsi ar dažādiem iedziedāšanās vingrinājumiem un dziesmām!