Piektdiena, 22.05.2020. 13:40

Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda: Dziesmu svētki: rotaļu un deju dziesmas no Imanta Mežaraupa latviešu tautasdziesmu cikla „Dod, Dieviņi, kalnā kāpti”

1.-4. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visām klasēm 1.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 2. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 3.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Gints Ceplenieks, Roberts Memmēns , viešņa - Patrīcija Katrīna Cepleniece

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Dziesmu svētki: rotaļu un deju dziesmas no Imanta Mežaraupa latviešu tautasdziesmu cikla „Dod, Dieviņi, kalnā kāpti”

Sasniedzamais rezultāts:

Apgūst vasarā dungojamo dziesmu „Aiz kalniņa dūmi kūp”; atkārto un izdzied divas dziesmas no rotaļu un deju dziesmu cikla; nostiprina zināmo un uzzina jaunu informāciju par dziesmu cikla vēsturi; iepazīst latviešu tautasdziesmas radoša izpildījuma iespējas, iesaistot arī cilvēka ķermeni kā skaņu elementu — apgūstot bītboksa izpildes paņēmienus

Mērķis:

Dziedot dziesmas no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra, rosināt pilnveidot un nostiprināt vokālās un mākslinieciskā izpildījuma prasmes

Resursi:

www.youtube.com; www.lsm.lv; notis: https://failiem.lv/u/zhaswf8f

Avots:

Butterscotch. Summertime

Turpini mācīties!

www.nacgavilet.lv sadaļā „Modelēšanas koncerts”!