Trešdiena, 15.04.2020. 13:40

Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda: Pavasaris

1.-4. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visām klasēm 1.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 2. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 3.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Dace Kravale

Skolēns

Elfrīda, Fridrihs, Aliandra

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Pavasaris

Sasniedzamais rezultāts:

Apguvis dziesmas „Dzenīšam(i) raibi svārki” tekstu, mūziku un intonāciju

Mērķis:

Iemācīt dziesmas „Dzenīšam(i) raibi svārki” tekstu, ritmisko zīmējumu un melodiju, atklājot dziesmas raksturu

Atceries!

Cik putnu tika nosaukts stundas laikā?

Avots:

Ingrīda Vilkārse, Imants Vasmanis. Mūzika. Rīga: Zvaigzne ABC
Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska. Mūzika. Rīga: Zvaigzne ABC

Turpini mācīties!

Turpini apgūt dziesmas raidījuma atkārtojumā!