Pirmdiena, 20.04.2020. 16:40

Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda: Dziesmu svētki: „TICI SEV”

5.-12. klases Kopdziedāšana visām klasēm

Nodarbību plāns (Skatīties visas nodarbības)

Kopdziedāšana visiem 1.stunda Kopdziedāšana visiem 2.stunda Kopdziedāšana visiem 3.stunda Kopdziedāšana visiem 4.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 5.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 6.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 7.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 8.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 9.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 10. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 11.stunda Kopdziedāšana visām klasēm 12. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 13. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 14. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 15. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 16. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 17. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 18. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 19. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 20. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 21. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 22. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 23. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 24. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 25. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 26. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 27. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 28. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 29. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 30. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 31. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 32. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 33. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 34. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 35. stunda Kopdziedāšana visām klasēm 36. stunda

Skolotājs

Romāns Vanags, Uldis Marhilēvičs

Priekšmets

Kopdziedāšana visām klasēm

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Dziesmu svētki: „TICI SEV”

Sasniedzamais rezultāts:

Apgūst variētus iedziedāšanās vingrinājumus ar sporta paņēmieniem; atkārto un mākslinieciski izpilda Ulda Marhilēviča un Guntara Rača dziesmu „Tici sev”; uzzina jaunu informāciju par dziesmas vēsturi un nostiprina zināmo

Mērķis:

Pilnveidot un nostiprināt vokālās prasmes, rosinot dziedāt dziesmu no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra

Resursi:

Brīvāka telpa kustībai

Atceries!

Dziesma ir daudzbalsīga, katram jādzied sava balss!

Turpini mācīties!

Interpretācija, ko vēlas panākt katrs diriģents, atšķiras, tāpēc iemācies dziesmu no galvas, lai vari sekot diriģenta norādēm!