Skolotājs

Ieva Mauriņa, Andra Hmeļņicka

Priekšmets

Latviešu valoda mazākumtautībām

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Iepazīsimies! Darbības vārda „būt” lietojums

Sasniedzamais rezultāts:

Stāstot par sevi un apkārtējo, veido pilnus teikumus ar darbības vārdu „būt”

Mērķis:

Mācīties sarunā un stāstījumā izmantot teikumus ar darbības vārdu „būt”

Resursi:

Papīra lapa vai burtnīca, zilas un zaļas krāsas pildspalva

Atceries!

Darbības vārda „būt” tagadnes formu lietojuma tabula

Avots:

Tabulas gramatikas apguvei: valoda.lv
Attēli: Daiga Kaže. Lasīsim kopā. Rīga: RAKA, 2019.

Turpini mācīties!

Izveido vēl 5–7 teikumus pēc apgūtā parauga! Izmanto dažādas formas!