Skolotājs

Andra Hmeļņicka

Priekšmets

Latviešu valoda mazākumtautībām

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Tēlu raksturojums. Īpašības vārdu saskaņošana ar lietvārdu

Sasniedzamais rezultāts:

Klausās stāstu un noskaidro, kas un kādi ir galvenie varoņi, ievieto īpašības vārdus teikumos atbilstīgi lietvārdam

Mērķis:

Mācīt saklausīt informāciju un pareizi saskaņot īpašības vārdu ar lietvārdu

Resursi:

Papīra lapa vai burtnīca, zilas un zaļas krāsas pildspalva

Avots:

Daiga Kaže. Pasaka par viedtālruni (adaptēta)

Turpini mācīties!

Uzraksti 6 teikumus ar vārdu savienojumu (īpašības vārds + lietvārds) tā, lai vārdi būtu dažādos locījumos!