Skolotājs

Ieva Mauriņa

Priekšmets

Latviešu valoda mazākumtautībām

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Kur kas atrodas? Prievārdu lietojums

Sasniedzamais rezultāts:

Uzzīmē zīmējumu pēc stāstījuma; izvēlas teikuma saturam atbilstīgu prievārdu un noskaidro tā lietvārda locījumu, kas seko aiz prievārda; izveido zīmējumu prievārdu izpratnes nostiprināšanai

Mērķis:

Izskaidrot, kāda nozīme ir katram prievārdam; mācīt pareizi lietot prievārdus teikumos kopā ar lietvārdu

Resursi:

Divas baltas lapas, parastais zīmulis un citas krāsas pildspalva vai flomāsters

Turpini mācīties!

Uzraksti 7 teikumus par izveidoto zīmējumu, nofotografē un nosūti skolotājai (skolotājam)!