Skolotājs

Andra Hmeļņicka

Priekšmets

Latviešu valoda mazākumtautībām

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Svētki Latvijā! Gadalaiki, mēneši, svētki

Sasniedzamais rezultāts:

Atceras Latvijā svinamos svētkus; veido gadskārtu apli, kur ieraksta gadalaikus, mēnešus un svētku dienas; rod motivāciju lasīšanai vasarā

Mērķis:

Mācīt saklausīt informāciju, izvērtēt savu atmiņu, zīmēt pēc norādījumiem; atgādināt Latvijā svinamos svētkus, to datumus; nostiprināt pareizrakstību gadalaiku, mēnešu un svētku nosaukumu rakstībā

Resursi:

Balta A4 formāta papīra lapa, apakštasīte (lai varētu uzzīmēt apli), garš lineāls, parastais zīmulis, pildspalva, zilas, zaļas, dzeltenas un sarkanas krāsas zīmulis

Turpini mācīties!

Pabeidz izveidot gadskārtu apli, skaisti izkrāsojot vai piezīmējot klāt simbolus! Vasarā izlasi 3 grāmatas latviešu valodā (viena no tām var būt Džefa Kinnija „Grega dienasgrāmata”), izveido lasītāja dienasgrāmatu par tām!