Piektdiena, 24.04.2020. 10:20

Lībiešu valoda 2. stunda: Lībiešu valodas skaņas

5.-12. klases Lībiešu valoda

Skolotājs

Valts Ernštreits

Priekšmets

Lībiešu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Lībiešu valodas skaņas

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīstas ar lībiešu valodas alfabētu un iemācās izrunāt lībiešu valodas īpašās skaņas; uzzina par vienu no savdabīgākajām lībiešu gadskārtu ieražām — putnu modināšanu; izprot saikni starp valodu un kultūru un valodas lomu kultūras saglabāšanā

Mērķis:

Iepazīstināt ar lībiešu valodas alfabētu un skanējumu; sniegt ieskatu lībiešu tradīcijās; rosināt izprast valodas un kultūras saistību

Atceries!

Lībiešu valodā ir īpašas skaņas un burti. Lībieši ir saglabājuši savdabīgas tradīcijas, piemēram, putnu modināšanu pavasara saulgriežos. Valoda ir ļoti nozīmīga kultūras pastāvēšanā un attīstībā

Avots:

http://www.livones.net/
http://www.livones.net/lili/lv
https://www.youtube.com/watch?v=8TRNZV2RNuA

Turpini mācīties!

Iepazīsti lībiešus!