Piektdiena, 15.05.2020. 10:20

Lībiešu valoda 4. stunda: Vietvārdi lībiešu valodā

5.-12. klases Lībiešu valoda

Skolotājs

Valts Ernštreits

Priekšmets

Lībiešu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Vietvārdi lībiešu valodā

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīst Lībiešu krasta ciemu, Baltijas jūras, Rīgas un Latvijas nosaukumus lībiešu valodā; uzzina par Lībiešu krastā izplatītākajām reljefa formām, teritorijas un ciemu ģeogrāfisko veidošanos un tās noteiktajām saimniekošanas īpatnībām; izprot ikdienas dzīves saikni ar dabu un vides lomu kultūras un valodas veidošanās procesā

Mērķis:

Iepazīstināt ar vietvārdu nosaukumiem lībiešu valodā; pastāstīt par Lībiešu krasta ģeogrāfisko veidošanos un rosināt izprast ikdienas dzīves saikni ar dabu un vides lomu kultūras un valodas veidošanās procesā

Atceries!

Vietām lībiešu valodā ir savi nosaukumi, kas reizēm ievērojami atšķiras no latviskajiem. Lībiešu krasts ir veidojies, jūrai atkāpjoties, un tā ikdiena un saimniekošana vienmēr bijusi saistīta ar jūru

Avots:

http://www.livones.net/

http://www.livones.net/lili/lv

https://www.youtube.com/watch?v=8TRNZV2RNuA

Turpini mācīties!

Iepazīsti lībiešus!