Piektdiena, 22.05.2020. 10:20

Lībiešu valoda 5. stunda: Radinieku nosaukumi lībiešu valodā

5.-12. klases Lībiešu valoda

Skolotājs

Valts Ernštreits

Priekšmets

Lībiešu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Radinieku nosaukumi lībiešu valodā

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīst radinieku nosaukumus lībiešu valodā; uzzina, kā valodās veidojas dialekti un izloksnes un kādas izloksnes ir Kurzemes lībiešu valodā; uzzina par vienu no pirmajiem latviešu dzejniekiem un pirmo lībiešu dzejnieku Jāni Princi un viņa pēdām Ventspilī; izprot, kā un kāpēc valodās ienāk jauni vārdi, un iemācās dažus jaunvārdus lībiešu valodā; uzzina par pirmo piemiņas zīmi lībiešiem — pieminekli lībiešu dzejniekiem, viņu vidū Uldriķim Kāpbergam, kurš vairākkārt tika apcietināts lībiskās pārliecības dēļ

Mērķis:

Iepazīstināt ar radinieku nosaukumiem lībiešu valodā; stāstīt par izlokšņu veidošanos un jaunvārdu ienākšanu valodā; radīt ieskatu lībiešu mūsdienu kultūras veidošanās procesā un lībiešu cīņā par saglabāšanos

Atceries!

Kurzemes lībiešu valodā ir divas izloksnes. Pirmais lībiešu dzejnieks ir Jānis Princis — arī viens no pirmajiem, kas latviski rakstījis dzeju vēl pirms jaunlatviešiem. Ventspils pilsētas daļa Ostgals ir veidojusies tāpēc, ka Jānis Princis apturēja klejojošās kāpas. Ostgalā ir atrodama Prinču iela, nosaukta par godu Jānim Princim un viņa dēliem

Avots:

http://www.livones.net/
http://www.livones.net/lili/lv
https://www.youtube.com/watch?v=8TRNZV2RNuA

Turpini mācīties!

Iepazīsti lībiešus!