Piektdiena, 17.04.2020. 10:00

Mūzika 1.stunda: Radošās nošu līnijas

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Skolnieks Helmuts

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Radošās nošu līnijas

Sasniedzamais rezultāts:

Noskatījies video, apguvis dziesmu, prot zīmēt un fantazēt

Mērķis:

Vingrināt dziedāt un zīmēt, lai iemācītos 5 nošu līnijas

Resursi:

Papīra lapa, zīmulis, lineāls

Avots:

Sintija Kivle: https://www.radotmuziku.lv/macibuvideo

Turpini mācīties!

Atceries uzzīmēt 5 nošu līnijas, nošu atslēgu, lodziņos fantāzijas tēlus un notis!