Piektdiena, 24.04.2020. 10:00

Mūzika 2. stunda: Ritma zilbes

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Skolnieks Helmuts

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Ritma zilbes

Sasniedzamais rezultāts:

Muzicē, izmantojot ritma zilbes

Mērķis:

Rosināt apgūt ritma zilbes, lai spētu ritmizēt

Resursi:

A4 formāta papīra lapa, krāsu zīmuļi vai flomāsteri

Avots:

Sintija Kivle: www.radotmuziku.lv

Turpini mācīties!

Ritmizē savu izveidoto ritmu!