Piektdiena, 15.05.2020. 10:00

Mūzika 4. stunda: Tonikas trijskanis, spēlējot blokflautu

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Helmuts

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Tonikas trijskanis, spēlējot blokflautu

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīst blokflautas spēli, kurā ir tonikas trijskanis

Mērķis:

Iemācīt tonikas trijskani

Resursi:

A4 formāta papīra lapa, lineāls, krāsu zīmuļi vai flomāsteri

Avots:

Sintija Kivle: http://www.radotmuziku.lv

Turpini mācīties!

Pieraksti tonikas trijskani do mažoram!