Piektdiena, 29.05.2020. 10:00

Mūzika 6. stunda: Sava dziesma

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Helmuts Āboliņš

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Sava dziesma

Sasniedzamais rezultāts:

Radām dziesmu kopā

Mērķis:

Dziedāt dziesmu un pierakstīt to

Resursi:

Nošu lapa un krāsu zīmuļi

Avots:

Sintija Kivle www.radotmuziku.lv

Turpini mācīties!

Izdomā arī tu savu dziesmas stāstu! Uzzīmē un nodziedi to!