Saglabāt vai rediģēt video sarakstu

Kas ir Tavaklase.lv?

Tavaklase.lv  ir izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kur atrodami mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei.

Ko iespējams atrast vietnē Tavaklase.lv?

Tavaklase.lv  ir izglītojoša interneta vietne, kurā atrodami ar mācību programmu saistīti mācību video 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

Kur izmantojami vietnes  Tavaklase.lv  piedāvātie mācību video?

Ar mācību programmu saistītie video materiāli izmantojami mācību vielas apguvei. Skolotāji mācību video var izmantot kā papildu resursu mācību procesā, piemēram, skolēnu iepazīstināšanai ar tēmu, ieinteresēšanai mācību saturā, informācijas nostiprināšanai, prasmju demonstrēšanai, izpratnes veidošanai. Savukārt skolēni tos var izmantot kā papildu resursu mācību tēmas apguvei, gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Tavaklase.lv  mācību video iespējams skatīties gan tiešsaistē, gan lejupielādēt un izmantot jebkurā brīdī mācību stundās vai ārpus tām.

Kur iespējams atrast Tavaklase.lv  mācību video?

Tos var atrast vietnes Tavaklase.lv  sadaļā Mācību video. Izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus, tos var atlasīt pēc mācību priekšmeta vai kursa nosaukuma, klases vai izglītības posma, valodas un atbalsta (ja nepieciešams, piemēram, video materiāls ar surdotulkojumu vai titriem). Vienlaikus var norādīt vairākus meklēšanas kritērijus, piemēram, “matemātika” un “3. klase”.

Vai mācību video skatāmi arī televīzijā?

Šobrīd mācību video atrodami tikai vietnē Tavaklase.lv.

Vai mācību video tiek piedāvāti visām klasēm?

Mācību video pieejami visām klašu grupām.

Kurās mācību jomās pieejami mācību video?

Mācību video tiek veidoti septiņās mācību jomās: valodu; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā; dabaszinātņu; matemātikas; tehnoloģiju; veselības,  drošības un fiziskās aktivitātes.

Kāds ir mācību video formāts?

Mācību video ir 10 līdz 20 minūšu gari un paredzēti izmantošanai stundās pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Tos iespējams skatīties gan tiešsaistē, gan lejupielādēt un izmantot jebkurā brīdī pēc vajadzības.

Cik ilgs laika periods paredzēts mācību video izstrādei visās klašu grupās?

Mācību video straumēšanai interneta vietnē Tavaklase.lv  tiek izgatavoti un pakāpeniski publicēti laikposmā no 2020. gada decembra līdz 2023. gada martam.

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.