Skolotājs

Agnija Beinere

Priekšmets

Dabaszinības

Klase

6. klase

Tēma

(SURDO) Ūdeņi un tā veidi

Sasniedzamais rezultāts:

Zina, ka ūdens dabā sastopams saldūdens un sāļūdens veidā; izprot ūdens riņķojuma nozīmi dabā; prot pagatavot šķīdumus ar noteiktu izšķīdinātās vielas masas daļu

Mērķis:

Aicināt salīdzināt dažādu pasaules ūdeņu sāļumu, atkārtot jautājumus par ūdens apriti dabā, lai izprastu ūdens veidu dažādību

Resursi:

Rakstāmrīks, pierakstu papīrs, viedierīce ar interneta pieslēgumu

Avots:

Aut. kol. Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Foto:
Veļičkas sālsraktuves, Nāves jūras video un eksperimenta rezultāts — no privātā fotoarhīva
Mācību grāmatas attēli
https://pngimg.com/uploads/water_glass/water_glass_PNG15223.png
https://p0.pikrepo.com/preview/100/84/3-brown-and-white-round-pastries.jpg
https://p0.pikrepo.com/preview/899/809/himalayan-pink-salt.jpg
https://p1.pxfuel.com/preview/294/487/612/ice-flowers-glass-night-shot-nature.jpg
https://static.sciencelearn.org.nz/images/images/000/000/766/full/Map-of-ocean-salinity20160201-9434-1w6cgux.jpg?1522296690