Skolotājs

Andra Hmeļņicka

Priekšmets

Latviešu valoda mazākumtautībām

Klase

3. klase 4. klase

Tēma

Mātes diena. Jautājumu veidošana

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīst stāstu par Emīlu; veido jautājumus un meklē atbildes uz tiem; uzraksta apsveikumu māmiņai

Mērķis:

Mācīt saklausīt informāciju, pareizi veidot jautājumus un rakstīt apsveikumu

Resursi:

Papīra lapa vai burtnīca, zilas un zaļas krāsas pildspalva

Avots:

Ērihs Kestners. Emīls un Berlīnes zēni

Turpini mācīties!

Atbildi uz izveidotajiem jautājumiem un izveido māmiņai apsveikuma kartīti Mātes dienā!