Piektdiena, 17.04.2020. 10:20

Lībiešu valoda 1.stunda: Kas ir lībieši?

5.-12. klases Lībiešu valoda

Skolotājs

Valts Ernštreits

Priekšmets

Lībiešu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Kas ir lībieši?

Sasniedzamais rezultāts:

Zina par valodu daudzveidību pasaulē; izprot terminu „pirmiedzīvotāji”, zina par Latvijas pirmiedzīvotājiem lībiešiem un viņu valodu; apgūtas pieklājības frāzes lībiešu valodā; iepazīta lībiešu un latviešu valodas mijiedarbība un lībiešu valodas skanējums

Mērķis:

Iepazīstināt ar valodu daudzveidību pasaulē un lībiešu valodas vietu to saimē; sniegt pamatinformāciju par Latvijas pirmiedzīvotājiem lībiešiem un viņu valodu; iemācīt vienkāršākās pieklājības frāzes lībiešu valodā

Atceries!

Lībieši ir Latvijas pirmiedzīvotāji. Lībiešu valoda ir viena no Latvijas bagātībām. Lībiešu valoda mūsdienās ir visvairāk apdraudētā Eiropas valoda

Avots:

http://www.livones.net/
http://www.livones.net/lili/lv

Turpini mācīties!

Iepazīsti lībiešus!