Piektdiena, 08.05.2020. 10:20

Lībiešu valoda 3. stunda: Krāsas lībiešu valodā

5.-12. klases Lībiešu valoda

Skolotājs

Valts Ernštreits

Priekšmets

Lībiešu valoda

Klase

5. klase 6. klase 9. klase 12. klase

Tēma

Krāsas lībiešu valodā

Sasniedzamais rezultāts:

Iepazīst krāsu nosaukumus lībiešu valodā; uzzina par lībiešu simboliem — karoga krāsām un to nozīmi, himnu un tās rašanās gaitu; uzzina par lībiešu valodas pieminekļiem Livonijas Indriķa hronikā, senajiem un jaunāko laiku lībiešu novadiem; izprot simbolu lomu tautas pašapziņas veidošanās procesā un procesos, kas ietekmē valodas izplatības areālu

Mērķis:

Iepazīstināt ar krāsu nosaukumiem lībiešu valodā, pastāstīt par lībiešu simboliem — karoga krāsām un himnu; sniegt pārskatu pat lībiešu senajiem un jaunākajā laikā apdzīvotajiem novadiem

Atceries!

Lībiešu karogs ir ōļaz-vālda-siņņi (zaļš, balts, zils), un šīs krāsas ataino skatu, ko zvejnieks redz, raugoties no jūras uz krastu. Latvijas himnas autors ir lībietis, bet lībiešu himnas autors nāk no Somijas. Senatnē lībieši dzīvojuši lielā daļā Vidzemes, Kurzemes un pat Zemgales, bet pirms 200 gadiem — vairs tikai Ziemeļvidzemē, pie Svētupes, un Ziemeļkurzemē — Lībiešu krastā

Avots:

http://www.livones.net/
http://www.livones.net/lili/lv
https://www.youtube.com/watch?v=8TRNZV2RNuA

Turpini mācīties!

Iepazīsti lībiešus!