Piektdiena, 08.05.2020. 10:00

Mūzika 3. stunda: Do mažors

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Skolnieks Helmuts

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Do mažors

Sasniedzamais rezultāts:

Muzicēt do mažorā

Mērķis:

Iemācīt do mažora gammu

Resursi:

A4 formāta papīra lapa, lineāls, krāsu zīmuļi vai flomāsteri

Avots:

Sintija Kivle: www.radotmuziku.lv

Turpini mācīties!

Pieraksti do mažora gammu!