Piektdiena, 22.05.2020. 10:00

Mūzika 5. stunda: Do spēlē „Domino”

1.-4. klases Mūzika

Skolotājs

Sintija Kivle

Skolēns

Skolnieks Helmuts

Priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

Tēma

Do spēlē „Domino”

Sasniedzamais rezultāts:

Atkārto do mažora gammu

Mērķis:

Rosināt dziedāt, spēlēt spēli un zināt do mažora gammu

Resursi:

Nošu lapa, lineāls, krāsu zīmuļi vai flomāsteri

Avots:

Sintija Kivle: www.radotmuziku.lv

Turpini mācīties!

Dziedi dziesmu „Visi kopā” un uzspēlē „Domino”!