Saglabāt vai rediģēt video sarakstu
Atpakaļ
Jūsu e-pasts:
Brīdis, kurā pamanīta neatbilstība:
Komentārs:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1080p Kopēt
720p Kopēt
540p Kopēt
360p Kopēt

Ziņojums par kļūdu veiksmīgi nosūtīts.

Jums izdevās nokopēt saiti.

Video ir pievienots sarakstam.

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

Upes raksturojums - upes baseins un upes kritums

Pievienots 22.02.2021
Ieva Tenberga
Klase / Izglītības posms: Vidusskola
Mācību priekšmets / Kursa nosaukums: Ģeogrāfija
upe upes kritums baseins upes slīpums ģeogrāfija upes raksturojums pētījums
Video sasniedzamais rezultāts
Skolēns izprot, kas ir upe, kāpēc tā tek, kas ir upes baseins. Prot aprēķināt upes kritumu. Prot atrast un parādīt kartē upes baseinu.
Video apraksts

Video paredzēts, lai skolēns iepazītos ar upes raksturojuma veidošanu. Video gaitā skolēns iepazīsies ar terminiem “upe”, “baseins”, “ūdensšķirtne”, “slīpums” un “kritums”, spēs parādīt kartē upes baseinu un aprēķināt upes kritumu un slīpumu.

Video pirmajā daļā tiks skaidrots, kāpēc upē ūdens tek noteiktā virzienā, kā arī termini “upes kritums” un “upes slīpums”. Skolēns gūs prasmi aprēķināt upes kritumu, izmantojot kartes informāciju. Tiks skaidrots, kāda ir upes krituma ietekme uz upes tecējumu un raksturu.

Video otrajā daļā tiks skaidrots, kas ir upes baseins, kas ir ūdensšķirtne, par piemēru izmantojot Latvijas upes, kā arī tiks skaidrots, kā izšķirt upes baseina robežas kartē, lai skolēns gūtu praktiskas iemaņas darbam ar karti.

Standarta sasniedzamais rezultāts
D.O.11.6.1.

Formulē secinājumus par saskatītajām likumsakarībām, pamatojoties uz darba uzdevumu, pētāmo problēmu un izmantojot pētījuma laikā iegūtos rezultātus.

D.O.12.2.2.

Prognozē un nosaka lielumu savstarpējo saistību, veidojot un izmantojot daudzveidīgus modeļus un simulācijas.

D.O.5.2.2.

Skaidro ar piemēriem plūdu apdraudēto teritoriju izvietojuma likumsakarības, izvērtējot plūdus pastiprinošus un ierobežojošus apstākļus, prognozēšanas un risku mazināšanas iespējas dažādās teritorijās Latvijā un pasaulē.

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes pārlūkošanu, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.