Saglabāt vai rediģēt video sarakstu
Atpakaļ
Jūsu e-pasts:
Brīdis, kurā pamanīta neatbilstība:
Komentārs:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1080p Kopēt
720p Kopēt
540p Kopēt
360p Kopēt

Ziņojums par kļūdu veiksmīgi nosūtīts.

Jums izdevās nokopēt saiti.

Video ir pievienots sarakstam.

Dzīve šeit un tīmeklī

Kas ir sociolekts un slengs?

Pievienots 07.07.2022
Vija Skudra
Klase / Izglītības posms: 8. klase
Mācību priekšmets / Kursa nosaukums: Latviešu valoda
slengs sociolekts leksikas slāņi saziņa komunikācija
Video sasniedzamais rezultāts
Atšķir jēdzienus "sociolekts" un "slengs", to svarīgākās pazīmes un atšķirības; spēj noteikt atbilstoši teksta nolūkam izmantoto valodas paveidu izmantošanas nepieciešamību un ietekmi uz adresātu.
Video apraksts

Video demonstrē atšķirību starp sociolektu un slengu, kā arī ar dažādu uzdevumu palīdzību veicina izpratni par situācijai atbilstošas leksikas izvēli, izvēloties precīzākos vārdus. Skolēnam tiek piedāvāti piemēri, kurus analizējot ir iespēja patstāvīgi secināt, kas ir sociolekts un slengs, kā arī darba gaitā no dotajiem piemēriem izrakstīt (vai pasvītrot) tekstos esošos slengam un sociolektam raksturīgos leksikas paraugus. Nodarbības noslēgumā ir iespēja pārliecināties par iegūto zināšanu precizitāti un nostiprināt izpratni.

Resursi

Pieraksti vai darba lapa, kas pieejama video pielikumā, divu krāsu rakstāmrīki pasvītrojumu veikšanai.

Standarta sasniedzamais rezultāts
VL.9.3.1.2.

VL.9.3.1.2./VLM.9.3.1.2. Saklausa dažādus runātās valodas variantus un nosaka to atšķirības no literārās valodas. Analizē, izprot un lieto formālajai vai neformālajai situācijai atbilstošu leksiku, izvēloties precīzākus vārdus, arī ar stilistisku vai emocionālu ekspresiju. Pamato savu izvēli.

VL.9.2.1.2.

VL.9.2.1.2./VLM.9.2.1.4. Detalizēti pamato viedokli par teksta nolūku un noskaņu, personu rīcību un izjūtām, notikumu cēloņiem un sekām. Raksturo autora individuālo valodas stilu un tā ietekmi uz adresātu. Pamatojumā izmanto argumentētus izteikumus un atbilstošu terminoloģiju.

VL.9.1.1.7.

Raksturo saziņas dalībnieku, savas un literāro tēlu emocijas, iemeslus, kas tās ir radījuši. Analizē un lieto verbālos un neverbālos saziņas līdzekļus, lai paustu emocijas. Pamato savu viedokli.

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.